Border Collie Club Nederland

Agenda & informatie Border Collie Club Nederland (BCCN)

Wijziging reglementen

Een ander punt is het wijzigen van de reglementen. Tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergadering op 21 september 2015 is aangegeven dat met name de reglementen ten aanzien van het sanctiebeleid aanpassing behoeven.

Aan de werkgroep, gevormd tijdens de handlersbijeenkomst, is gevraagd om mee te denken over een aanpassing van het sanctiebeleid. Dit met name omdat er bij de uitleg van de reglementen en de toepassing van sancties bij schapendrijfwedstrijden problemen zijn ontstaan.

Begin 2016 zal er een handlersvergadering worden georganiseerd waarbij ook het bestuur vertegenwoordigd is om het sanctiebeleid te bespreken en vorm te geven. Ook zullen wij andere commissies van de vereniging benaderen om na te denken over het sanctiebeleid.

Wij verwachten bij de volgende Algemene ledenvergadering te kunnen komen met een voorstel ten aanzien van de hierboven genoemde zaken.

Betaalinformatie

t.n.v. BCCN
Emmen
ING: 9236008
IBAN: NL95 INGB 0009 2360 08
BIC: INGBNL2A