Border Collie Club Nederland

COWS, Commissie Oefening en Wedstrijden Schapendrijven

Startfee COWS

Tijd gaat snel en voor je het weet beginnen we al weer aan een nieuw wedstrijdseizoen. Wil je ook komend seizoen wedstrijden lopen dan vragen we je om je startfee vóór 10 augustus te voldoen!

De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie). Wil je in seizoen 2018-2019 wedstrijden lopen dan graag:

 1. een mail sturen naar :
  • vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
  • vermeld je naam
  • vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
  • vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
  • vermeld je lidmaatschapsnummer
 2. 10 euro per hond over maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aalten:
  • vermeld Startfee!
  • vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
  • vermeld de naam van de hond(en)
  • vermeld je clublidmaatschapsnummer
Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. De COWS streeft er naar om deze voor 20 augustus online te zetten.

Betalen voor wedstrijden

Beste deelnemers aan de COWS wedstrijden. Veel tijd moet worden besteed aan het controleren van de betalingen voor de promotie-, en kwalificatiewedstrijden en de betalingen voor de afnames van de startlicenties. Helaas is het regelmatig een zoektocht van wie de betaling is, voor welke hond en/of voor welke wedstrijd. Ook namen veranderen regelmatig. Of mensen betalen onder de naam van de partner of hun bedrijf. Dit is voor ons niet (altijd) te herleiden.

Dus doe je mee aan een COWS activiteit en doe je een betaling:

 1. Vermeld de naam van degene die op de startlijst met dezelfde naam staat.
 2. Vermeld de naam van de hond(en).
 3. Vermeld je clublidmaatschapsnummer.
 4. Vermeld de datum en plaats van de wedstrijd waarvoor je betaald.
Bedankt voor de medewerking.

Het jureren van sheepdog trials iets voor jou?

Op de handlersvergadering van 6 september is aangegeven dat het wenselijk is meer gekwalificeerde juryleden binnen de BCCN te hebben. Om dit doel te bereiken heeft de COWS een traject ontwikkeld dat we graag kort uiteen zetten.

Voor belangstellenden is er een profielschets opgesteld die u op deze site kunt vinden. In deze profielschets staat o.a. aangegeven welke taken en bevoegdheden een jurylid heeft en welke eisen er aan een jurylid gesteld mogen c.q. moeten worden.

Hebt u vragen over deze profielschets, neem dan gerust contact op met de COWS. De contactpersoon voor de juryopleiding is Hans van Leur. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 – 16510319.

Profiel jury
Juryledenopleiding

Particuliere activiteiten

Omdat de BCCN het particulier initiatief van haar leden graag wil stimuleren, kunnen ook particuliere activiteiten op de site en in het blad worden aangekondigd. Kopij van activiteiten kunt u opsturen naar het Border Collie Nieuws en naar de webmaster. Geef de datum, naam en plaats door van de activiteit en een informatiefile. Vermeld in de informatiefile: het soort wedstrijd, de routebeschrijving en wijze van inschrijving. Aanleveren bij voorkeur in pdf formaat. Eventuele startlijsten kunnen t.z.t. aangeleverd worden en uitslagen natuurlijk ook. Wel dient voor deze aankondiging betaald te worden. Het plaatsen van een particuliere activiteit kost €5.00 per activiteit. U ontvangt de factuur nadat de aankondiging van de activiteit op de agenda staat.

N.B. De BCCN heeft geen verantwoordelijkheid voor het gebodene bij particuliere wedstrijden.

Startgerechtigd worden

LET OP: Een combinatie is pas startgerechtigd in de promotieklasse zodra de COWS, nadat je geslaagd bent; digitaal of per post een kopie van het afnameformulier, samen met een kopie van de stamboom van de hond én een kopie van een getekend commitment heeft ontvangen.

E-mail:
cows@bccn.nl
Adres:
Griene Dyk 4
9088 CB Wirdum

BCCN-erkende Trial-juryleden

Voor het organiseren van trials onder auspiciën van de BCCN worden de onderstaande Nederlandse juryleden erkend:

 • Paul Andreoli
 • Killie Annen
 • Thijs Gottmer
 • Maco Hoogenboom
 • John Jansen
 • Kees Kromhout
 • Tiny Kromhout
 • Suzanne Lejeuz
 • Hans van Leur
 • John Pluta
 • Geert Reinders
 • Ron Rogaar
 • Henk Schoenmakers
 • Rene Verhaar
 • Pim Visscher
 • Serge van der Zweep