BORDER COLLIE CLUB NEDERLAND

Kort nieuws

CFH, 02 apr 2014

Certificering in de rashondenfokkerij van start gegaan

Stichting CynoKeur – een onafhankelijke instantie, gaat dit realiseren. Persbericht.

lees meer

COWS, 01 apr 2014

Onderzoek naar schapendrijven als hondensportactiviteit in KR

Onlangs heeft de Raad van Beheer een overleg gevoerd met mevrouw Lia Helmers, onze vertegenwoordiging in de Internationale F.C.I. Herding Commission. Tijdens dat overleg heeft de Raad van Beheer aangegeven dat het belangrijk is dat het sporten en werken met honden wordt gestimuleerd. Dit geldt zeker als het gaat om het werken en sporten met hondenrassen die oorspronkelijk voor dat specifieke doel zijn gefokt. Zo heeft de Raad van Beheer zich in 2013 ingezet voor de watersport met hondenrassen, zoals de Newfoundlander en Landseer E.C.T. Dit jaar willen we gebruiken om te onderzoeken of het drijven van schapen formeel als ‘hondensportactiviteit’ in het Kynologisch Reglement (KR) kan worden opgenomen.

lees meer

EXTERN, 01 mrt 2014

Verbod op het verwijderen van bijklauwtjes bij honden per 1 juli 2014

In het besluit Diergeneeskundigen is het Ingrepenbesluit aangepast. Het besluit Diergeneeskundigen is een onderdeel van de Wet Dieren (vervangt de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Door deze aanpassing in het Ingrepenbesluit is het dierenartsen niet meer toegestaan om bijklauwtjes te verwijderen bij honden tot de leeft ijd van 4 dagen.

lees meer

Naar het volledige nieuws.

Contributies BCCN 2013/2014

In de BCN’s van oktober en december 2013 is in verband met de omvang van de werkzaamheden die gepaard gaan met de inning van contributies, verzocht om invulling en toezending van een ondertekend machtigingsformulier. Tot nu toe heeft ongeveer 40% van de leden aan dit verzoek voldaan. Het merendeel van de leden heeft dus nog geen machtigingsformulier ingestuurd. Ik wil deze leden nogmaals verzoeken een machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar ledenadm@bccn.nl . Zoals eerder medegedeeld zullen de contributies 2014 waarvoor geen machtiging is verstrekt en die na 1 maart 2014 nog niet zijn betaald, met een kostenverhoging van € 10 worden gefactureerd. Een meer dan goede reden dus om een machtiging te verstrekken.

Daarnaast zijn er een beperkt aantal leden die de contributie over het jaar 2013 ondanks meerdere herinneringen nog niet hebben betaald. Ik wil hen tot eind februari 2014 de gelegenheid geven de verschuldigde contributie te betalen. Na deze datum zullen de nog openstaande vorderingen, zoals ook al medegedeeld in de laatste herinnering, uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Ik wil niet betalende leden er ook op wijzen dat niet-betaling van contributie gevolgen heeft voor deelname aan door de BCCN georganiseerde activiteiten.

Rekeningnummer:
NL47INGB0009234641
BIC:
INGBNL2A
Ten name van:
Border Collie Club Nederland
Te:
Emmen

 

Ewald Lagerwaard
Penningmeester

Korte agenda

Datum/Data
Locatie

Activiteit
20 apr 2014
Middelbeers

GÉÉN Paaswedstrijd in Middelbeers dit jaar!
24 apr 2014
Utrecht

Lezing: agressie
2, 3 en 4 mei 2014
Hasselt (België)

Open Belgisch Kampioenschap Schapendrijven Praktijk
3, 4 en 31 mei 2014 / 1 jun 2014
Bovensmilde

Twee daagse clinics door Caroline Visser
10 mei 2014
Wieringerwerf

Afname startlicenties, weer i.s.m. startlicentiecentrum Wieringerwerf (Aanmelding is gewijzigd, zie het formulier.)
10 en 11 mei 2014
Gelderland/Overijssel

Clinic schapendrijven met Toddy Lambe
17 en 18 mei 2014
Boxmeer

Kwalificatiewedstrijd i.s.m. Karin de Haard & Serge van der Zweep
18 mei 2014
diverse

Dag van de Hond
22 mei 2014
Utrecht

Lezing: Creatief lesgeven voor hondentrainers
24 en 25 mei 2014
Helenaveen

Promotiewedstrijd i.s.m. familie Mennen.

Naar de volledige agenda.

Verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole vanaf 1 juni 2014!

De door de RvB verplichte gestelde DNA-afname en -afstammingscontrole gaat in per 1 juni 2014. Kijk op: DNA afstamming controle, RvB voor meer informatie.

Certificeren voor de rashondenfokker

Certificeren biedt aan serieuze rashondenfokkers de mogelijkheid om voor hun puppykopers en zichzelf een veilige omgeving te creëren. In deze tijd, waarin rashondenfokkers onder vuur liggen, is dit een geruststellende gedachte. Fokkers die hun passie met liefde en zorg beoefenen, blijven zo in staat hun bijdrage aan de kynologie te leveren.

Dat was de conclusie die getrokken mocht worden uit het symposium ‘Toekomst voor traditie’, dat op 9 november 2013 plaatsvond te Woudenberg. Organisator was Kunogonda, vereniging van foksters en liefhebsters van rashonden, die met dit evenement haar vijftigste verjaardag vierde. Uit handen van Hugo Stempher, bestuurslid van de Raad van Beheer, ontving Yvonne Bennis, voorzitter van de jarige vereniging,

Hier leest u het volledige verslag van het symposium: Certificeren voor de rashondenfokker.

Van het bestuur: nieuwe structuur BCCN en Fokreglement

Beste leden,

Het lijkt wel dat in zoveel verenigingen de opzet van de club goed gaat en dat na zoveel jaren, wat het allerbelangrijkste is, de kwaliteit van de dieren en hun welzijn op een of andere manier wordt overschaduwd door gekrakeel. Hierdoor wordt het plezier ingewisseld voor, elkaar vooral aan spreken over wat er niet goed gaat. Je ziet dat de veelheid van regels en de creatieve wijze deze te omzeilen frustraties op roepen. Leden eisen van het bestuur dat ze maatregelen nemen, dieren wisselen (op papier) via 5 landen van zowel eigenaar als adres. Resultaat nog meer regels en frustraties, ledenverlies en bestuursleden die hun goede bedoelingen moeten verdedigen tegen ongeveer iedereen.

In dit document vindt u het voorstel voor een nieuwe structuur van de BCCN en het fokreglement: Nieuwe structuur BCCN & Fokreglement.pdf.

Van de voorzitter

Beste leden,

Mijn naam is Frans Cramer, ruim 30 jaar lid van onze club en door het bestuur gevraagd om mee te denken over de voortgang van onze rasvereniging.
Voor diegenen die mij niet kennen even een korte introductie. Ik ben met en door teckels opgevoed in mijn ouderlijk huis in Amsterdam. Vanaf mijn studententijd tot heden zowel beroepsmatig als hobby matig intensief bezig met gezelschap dieren en paarden. Heb me ook mogen bezig houden op bestuurlijk vlak. Relevant voor onze club; ik heb mee aan de basis gestaan van de fokkerij commissie en de gedragstesten. Ik ben een periode voorzitter zowel van onze club geweest als ook voorzitter van de FCI commissie die zich bezig hield en houd met alle herdershonden. Af en toe ben ik ook nog keurmeester en jury-lid.

Verder ben ik in Wageningen afgestudeerd bij de stichting bloedgroepen onder toenmalig directeur Dr. J. Bouw op een populatie genetisch onderzoek bij rundvee. Het was deze onderzoeker Dr. Bouw die ik later in Utrecht weer tegenkwam waar hij als hoogleraar zoötechniek werd aangesteld bij de faculteit diergeneeskunde. Het was een voorrecht met hem, ook toen hij was aangetreden als voorzitter van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied, te mogen discussiëren over een aantal genetische onderzoeken.
Het is voor mij een groot genoegen U en diegene die U liefheeft hierbij een heel gelukkig/zalig kerstfeest te wensen en een gelukkig nieuwjaar.

Frans Cramer

Organiseren COWS kwalificatie- & promotiewedstrijden

Hierbij de definitieve versie van de Nieuwe opzet organisatie wedstrijden BCCN.

Wedstrijd organiseren? Op de agenda vindt u de data waar we nog particuliere organisatie zoeken. Klik op de link: Organiseren? bij de data die nog beschikbaar zijn.

Border Collie Agenda 2014

Cover Border Collie Agenda 2014 Ook dit jaar krijgt iedereen weer een Border Collie agenda bij de BCN! We laten extra agenda's drukken omdat we meerdere verzoeken kregen vorig jaar voor extra agenda's om te schenken of voor mensen die de BCN niet krijgen.
Ze zijn leuk om als cadeau te geven of bijvoorbeeld om uw pupkopers mee te geven. U kunt deze via deze pagina bestellen. Tevens hebben we nog Border Collie kalenders te koop. Ook deze zijn hier te bestellen.

Tot onze spijt is in de agenda de naam van een van de fotografen niet vermeld. Paul Selten had daar ook bij moeten staan.
Oprechte excuses.

Ga naar de bestelpagina!

Contributie BCCN 2014 en ledenadministratie

Jose Kremer is gestopt met het verzorgen van de ledenadministratie. Ik wil Jose bedanken voor haar bijdrage. Danique Lagerwaard zal de ledenadministratie vanaf januari 2014 gaan verzorgen.

Bij het laatste BCN blad van oktober was een machtigingsformulier voor automatische incasso bijgevoegd. Al veel formulieren zijn ingevuld en per post of digitaal verzonden. Er zijn op dit moment nog veel leden die (nog) geen machtiging hebben opgestuurd. Deze leden verzoeken we nogmaals het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend op te sturen. Dit kan het makkelijkste via ledenadm@bccn.nl of anders via de post naar het in de colofon genoemde adres.
De contributies over het jaar 2014 van leden die een machtiging hebben opgestuurd zullen rond eind januari/begin februari 2014 middels automatische incasso worden geïnd.
De leden die geen machtiging hebben opgestuurd zullen vanaf 1 maart 2014 door middel van een factuur de contributie in rekening gebracht krijgen. Zoals al eerder medegedeeld krijgen deze leden een extra opslag van € 10 voor administratiekosten in rekening gebracht. Een ieder die zijn verschuldigde contributie over het jaar 2014 echter vóór 1 maart 2014 op het IBAN-rekeningnummer NL47 INGB 0009 2346 41 van de ledenadministratie overmaakt, wordt geen administratiekosten in rekening gebracht.

Namens het bestuur,

Ewald Lagerwaard
Penningmeester

OPROEP

In toenemende mate krijgt het bestuur verzoeken van organisatoren van evenementen om demonstraties te geven met Border Collies. Dit geldt zowel voor schapendrijven, agility als flyball of frisbee. Graag willen wij leden de gelegenheid geven om dit voor hun rekening te nemen. Mocht je hiervoor interesse hebben, stuur dan even een mailtje met je gegevens (adres, telefoonnummer en email) naar: .

Ton v.d. Laar
Secretaris BCCN

Machtiging automatische incasso contributie BCCN

Om de contributie zoveel mogelijk te stroomlijnen en de kosten van de facturatie te beperken wordt iedereen opgeroepen de BCCN te machtigen om de contrubutie automatisch af te schrijven. Hiervoor is het formulier Machtiging automatische incasso contributie BCCN in het leven geroepen: Machtiginsformulier Automatische Incasso.pdf/ Machtiginsformulier Automatische Incasso.doc. Iedereen wordt verzocht deze in te vullen, te onderteken en naar de ledenadministratie te sturen.