BORDER COLLIE CLUB NEDERLAND

Handlersvergadering 7 september gaat niet door!

De Handlers vergadering is vanwege ontwikkelingen gecancelled.

COWS zoekt vrijwilligers

Oproep aan de leden om je aan te melden als Cows-vrijwilliger . Er is per direct hulp nodig voor het verwerken van de inschrijvingen en het bijhouden van de inschrijfgelden. Het is kort dag, maar zonder vrijwilligers kunnen activiteiten binnen een vereniging niet voortbestaan.

Graag zien we je aanmelding via de mail naar cows@bccn.nl.

De Border Collie Club Nederland zoekt een:
Voorzitter voor het bestuur
met verbindend vermogen

Kijk op deze pagina voor het profiel van de geschikte kandidaat.

NK Agility, 27 en 28 juni 2015

Roy Fonteijn met Lieke is winnaar geworden van het NK Agility, 27 en 28 juni 2015. Lieke is de tweede hond waar Roy NK mee is geworden Flinn de moeder van Lieke is niet alleen Wereldkampioen in 2011 geworden maar ook Nederlands Kampioen in 2008. Roy Fonteijn is met Ton vd Laar de enige die NK large is geworden met 2 verschillende honden !!

  1. Winnaar en NK Roy Fonteijn met Lieke
  2. 2e Petra Heuts met Boaz
  3. 3e Patricia can Hooreweghe met Justme

Foto's: ©RonBaltus

In 2016 komt de Border Collie Classic "weer thuis”

In 2016 komt de Border Collie Classic of beter bekend als de BCC "weer thuis”. Het open Europese kampioenschap voor Border Collies is een idee ontstaan in 2004 met de eerste wedstrijd in 2006 en is nu een vaste waarde op de internationale Agility kalender. In 2006 en 2008 in Nederland gestart met aansluitend 2009 Luxemburg, 2010 Hongarije, 2011 Denemarken, 2012 Duitsland, 2013 Italië, 2014 Slowakije en in 2015 Luxemburg.
De tiende editie gaat weer plaatsvinden in Nederland: Agenda.

Nederlands Kampioenschap schapendrijven - Kwalificatie klasse

Zondag 28-6-2015 is Susanne Lejuez met haar Eryri Jaff de winnaar geworden van het NK Kwalificatie 2015! Ze wist niet alleen de eerste plaats te bemachtigen maar met haar Kyra behaalde ze ook nog eens de tweede plaats!
Derde plaats werd behaald door Serge van der Zweep met Gary!

Bijzondere vermelding voor Mike van der Most's MKD Fly die een prachtige 5e plaats behaalde op haar laatste wedstrijd en nu met een welverdiend pensioen gaat.

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele BCCN!!!
Uitslag NK Kwalificatie 2015.

Frans Cramer stopt als voorzitter a.i. van de BCCN.

Frans Cramer, voorzitter a.i. van de BCCN, heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd.
De reden hiervoor is een verschil van inzicht met het bestuur over de toepassing van de regelgeving van de BCCN en de rol en positie van de handlersraad. Frans heeft op basis daarvan geconcludeerd dat er geen vertrouwen meer is in zijn persoon en legt daarom zijn functie neer.
Wij betreuren zijn keuze, maar respecteren uiteraard zijn beslissing.
Wij danken Frans voor zijn werkzaamheden en de verleende ondersteuning van het bestuur en daarmee de BCCN. Wij wensen Frans al het goeds.

Het bestuur van de BCCN

Selectie Continental Sheepdog Championship 2015

Zondag 28-06-2015 is er in Buurse gestreden om de titel Nederlands Kampioen. Na deze laatste kwalificatie wedstrijd + NK is duidelijk welke 8 handlers geplaatst zijn voor het Continental Sheepdog Championship 2015 in Italië:

Het Nederlandse Team Continental Sheepdog Championship 2015
1. Serge van der Zweep – Gary – TEAM CAPTAIN
2. Serge van der Zweep – Llanfarian Jenny
3. Wiet van Dongen – Blaze
4. Wiet van Dongen – Glen at Borders at Work
5. Susanne Lejuez – Eryri Jaff
6. Moes Akhzane – Jim
7. Piet Heuvelman – Sue
8. Roy Terpstra – Sky the Big Saren

Reserve:
9. Johan de Jonge – Liv
10. Johan de Jonge – Kim

We feliciteren alle geslecteerden met hun kwalificatie!

Genetische mutatie gevonden voor Sensory Neuropathy

In dit artikel (Engels) wordt kennis gegeven van het vinden van de genetische mutatie voor deze zeldzame maar zeer ernstige aandoening Sensory Neuropathy.

Verenigingsfokreglement van de BCCN

Na goedkeuring door ALV op 14 april 2014 is het verenigingsfokreglement (VFR) inmiddels ook goedgekeurd door het bestuur van Raad van Beheer (RvB). Het VFR treedt per 1-1-2015 in werking.
Met het VFR beogen we bij te dragen aan de belangen van ons ras, de Border Collie. We vertrouwen er op dat iedereen de regels uit het VFR zal volgen.

Het bestuur

Download het Verenigingsfokreglement van de BCCN!

Korte agenda

Datum/Data
Locatie

Activiteit
8 feb 2015 t/m 22 nov 2015
Rekken

Opleiding Schaapherder
22 en 23 aug 2015
Heikant

Herding Trial Collecting Style i.s.m. Hondenschool Heikant (info volgt)
5 sep 2015
Stad aan`t Haringvliet

Wedstrijd schapendrijven klasse 1, klasse 1,5 klasse 2 (VOL)
5 sep 2015
Culemborg

Lezing over erfelijkheid en erfelijke aandoeningen bij de bearded collie
7 sep 2015
Woudenberg

Handlersvergadering (NB Gaat niet door.)
12 en 13 sep 2015
Helenaveen

Kwalificatiewedstrijd ism de familie Mennen
19 en 20 sep 2015
Helenaveen

Promotiewedstrijd ism de familie Mennen
25 t/m 27 sep 2015
Piombino, Italië

Continental Sheepdog Championship 2015
26 en 27 sep 2015
Hilvarenbeek

Hollands parcours
3 okt 2015
Hilvarenbeek

Keuring Functioneel Exterieur en Aanlegtest

Naar de volledige agenda.

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

Op de pagina van de Commissie Fokkerij en Hondenregistratie vindt u het advies van de Raad van Beheer omtrend de nieuwe regelgeving chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort.

Van de Raad van Beheer aangaande de nieuwe invoereisen voor pups.

Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës. Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa. Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.

Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben. De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Border Collie Agenda 2015

Cover Border Collie Agenda 2015 Ook dit jaar krijgt iedereen weer een Border Collie agenda bij de BCN! We laten extra agenda's drukken omdat we meerdere verzoeken kregen vorig jaar voor extra agenda's om te schenken of voor mensen die de BCN niet krijgen.
Ze zijn leuk om als cadeau te geven of bijvoorbeeld om uw pupkopers mee te geven. U kunt deze via deze pagina bestellen. Tevens hebben we nog Border Collie kalenders te koop. Ook deze zijn hier te bestellen.

Ga naar de bestelpagina!

Informatie Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. Er zijn veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In bijgaand artikel probeert de RvB aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.
Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren

Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles

Vanaf 1 januari 2013 wordt er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Download het document Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles voor alle informatie.

Machtiging automatische incasso contributie BCCN

Om de contributie zoveel mogelijk te stroomlijnen en de kosten van de facturatie te beperken wordt iedereen opgeroepen de BCCN te machtigen om de contrubutie automatisch af te schrijven. Hiervoor is het formulier Machtiging automatische incasso contributie BCCN in het leven geroepen: Machtiginsformulier Automatische Incasso.pdf/ Machtiginsformulier Automatische Incasso.doc. Iedereen wordt verzocht deze in te vullen, te onderteken en naar de ledenadministratie te sturen.

Certificeren voor de rashondenfokker

Certificeren biedt aan serieuze rashondenfokkers de mogelijkheid om voor hun puppykopers en zichzelf een veilige omgeving te creëren. In deze tijd, waarin rashondenfokkers onder vuur liggen, is dit een geruststellende gedachte. Fokkers die hun passie met liefde en zorg beoefenen, blijven zo in staat hun bijdrage aan de kynologie te leveren.

Dat was de conclusie die getrokken mocht worden uit het symposium ‘Toekomst voor traditie’, dat op 9 november 2013 plaats vond te Woudenberg. Organisator was Kunogonda, vereniging van foksters en liefhebsters van rashonden, die met dit evenement haar vijftigste verjaardag vierde. Uit handen van Hugo Stempher, bestuurslid van de Raad van Beheer, ontving Yvonne Bennis, voorzitter van de jarige vereniging,

Hier leest u het volledige verslag van het symposium: Certificeren voor de rashondenfokker.

Demonstraties met Border Collies

In toenemende mate krijgt het bestuur verzoeken van organisatoren van evenementen om demonstraties te geven met Border Collies. Dit geldt zowel voor schapendrijven, agility als flyball of frisbee. Graag willen wij leden de gelegenheid geven om dit voor hun rekening te nemen. Mocht je hiervoor interesse hebben, stuur dan even een mailtje met je gegevens (adres, telefoonnummer en email) naar: .

Ton v.d. Laar
Secretaris BCCN

Verslag wedstrijd agility 21 februari 2015.

Peter Spoorenberg met Clive (Jobsons Cool Copper Clive) Van Danique Lagerwaard ontvingen we dit verslag van de wedstrijd agility 21 februari 2015.